Højrupvej 153, Herslev 7000 Fredericia
Historie lang

 

Den lange version af historien

Herslev Idrætsforening 1868 - 2017

– lidt historie og en eller to overraskelser

Hvad var det, der førte til dannelsen af Herslev Idrætsforening? I 1868 blev der oprettet en skytteforening i Herslev. I forbindelse med dette blev der i 1890 bygget et Øvelseshus, hvor der var to aktiviteter, nemlig skydeøvelser for mænd og gymnastik med skolebørnene. Det var en lærer fra skolen i Herslev der forestod gymnastikken for de yngre elever, medens det var en uddannet gymnastiklærer (delingsfører) fra en højskole, der tog sig af de ældre børn.

Det fremgår ikke klart om gymnastikken havde forbindelse til skolen eller til skytteforeningen. Hælder nok til den anskuelse, at gymnastikken havde forbindelse med Skytteforeningen, idet Skytteforeningen i 1903 opretter en Gymnastikforening. Skytteforeningens øvelser er aftagende i denne periode og man ”plejer legemet” ved hjælp af gymnastikken. Skytteforeningen var aktiv i en del sammenhængende år mens den var uvirksom i flere perioder indimellem; det ser ud til, at den går ind i en stille periode fra 1918 – nok efter slutningen af verdenskrigen.

Det kan bemærkes, at skytteforeningen nok skal ses som et produkt af tabet af Syd- og Sønderjylland i 1864. Man håbede på at genvinde det tabte land. Der kan læses mere om Skytteforeningen og Øvelseshuset (nu Forsamlingshuset) i bogen ”Herslev Forsamlingshus 1890-1990”, som udkom i juni 1990.

I 1926 blev der stiftet en Ringriderforening i Herslev. Dette blev startskuddet til Herslev Idrætsforening. Selve Ringriderforeningen eksisterede kun i et år som selvstændig forening. Ringriderforeningen blev sammen med gymnastikken til en samlet forening. Sammenlægningen skete i foråret 1927, hvilket år derfor må anses for Idrætsforeningens fødsel, dvs. at Idrætsforeningen som sådan er 90 år i 2017!

Idrætsforeningen havde fra begyndelsen to aktiviteter, nemlig ringridning samt gymnastik. Fra 1933 holdt man ikke længere ringridning, men der kom igen liv i skytteforeningen dette år. Skytteforeningen var en selvstændig forening, men blev indlemmet under Ringrider- og Gymnastikforeningen (idrætsforeningen) i løbet i 1942. Ringrider- og Skytteafdelingen ser ud til at kun at have ældre medlemmer, medens Gymnastikafdelingen var et forum for ungdommen i Herslev sogn.

I 1938 introducerer man noget nyt i Herslev, idet man begynder at spille håndbold og man anskaffer håndboldlove foruden håndbolde.  Gymnastikken, der lå lidt underdrejet i nogle år, blomstrer nu atter op og fra 1942 spilles der fodbold for første gang i Herslev.

 Efter alle sammenlægningerne af foreningerne blev resultatet en forening, hvis samlede navn blev til: ”Herslev Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening” (HSG&I) i 1942 og der blev lavet et logo. Her engang i nullerne blev foreningens navn lavet om til blot at hedde: ”Herslev Idrætsforening” (HIF) Efter navneændringen blev der lavet et nyt logo. De to logoer ser således ud:   

Det gamle logo:        Det nye logo:  

I 1946 spilledes badminton for første gang i Herslev. Der blev spillet i forsamlingshuset, men da salen imidlertid var for kort, blev der tegnet streger op ad den ene endevæg. Med et snuptag var banen blevet forlænget og der blev herefter spillet efter en såkaldt ”Herslevmodel” på grund af den korte bane.

Efter sidste verdenskrig har Idrætsforeningens aktiviteter været: gymnastik, badminton, håndbold for kvinder, mænd og børn samt fodbold for, mænd og børn. I slut-90’erne og begyndelsen af 00’erne havde Idrætsforeningen også et kvindehold i fodbold, men dette hold virkede kun i få år. Der udøves ikke skydeøvelser mere. Har ikke fundet oplysninger om hvornår skydeøvelserne holdt op. Fra 1987 kom der en ny aktivitet til i Idrætsforeningen, nemlig Oldboys, fodbold for de ”helt voksne”. Herom lidt senere.

I nullerne blev håndboldafdelingen nedlagt mens der kom line-dance til, men denne gren varede kun nogle få år. I øjeblikket har Idrætsforeningen følgende sportsaktiviteter: Fodbold, gymnastik og badminton.

Samtidig med salget af Herslev skolen i 2014, overtog de nye ejere Idrætsforeningens gamle klubhus, hvorefter Idrætsforeningen har lejet sig ind i lokaler på den tidligere skole. Under lejemålet hører, at foreningen stadigvæk kan gøre brug af de gamle omklædningsrum. Ude foran de lejede lokaler er der lavet en fin overdækket terrasse med borde og bænke.

Samarbejde mellem Herslev og Taulov

Erik Bangsgaard fortæller, at for 5-6 år siden begyndte det at blive problematisk med at være spillere nok til træning. Vi trænede og træner hver mandag udendørs fra begyndelsen af april og til skolernes efterårsferie. For at det kan være attraktivt at spille, skal der helst være mindst 12 mand til træning hver mandag. Det så skidt ud, men når nøden er størst, er hjælpen nærmest.

Vi erfarede nemlig fortsætter Erik, at vore naboer, Taulov Oldboys havde samme problemer som os. Vi fik et træningssamarbejde i gang. Ja - at tænke sig, at vore ”ærkefjender” på banen igennem årene skulle blive vore bedste ”legekammerater”!  Ja, siger Erik, det blev endda til et ”giftemål”. Den 1. april 2016 indgik Herslev Idrætsforening nemlig en aftale med Taulov Oldboys om et tættere samarbejde, hvor Herslev Oldboys og Taulov Oldboys blev slået sammen og det administrative forestås af begge foreninger i fællesskab.

Begyndelsen til Oldboys afdelingen

Initiativtageren til Oldboys fodbolden i Herslev, Erik Bangsgaard fortæller, at der i vinteren 1986/87 blev talt om, at vi skulle have et oldboys hold i Herslev. Opbakningen blev så stor, at vi turde melde et hold til i VAGI (Vejle Amts gymnastik- og idrætsforeninger) i 1987. Det er således 30 år i år siden Herslev Oldboys så dagens lys!

Gejsten og opbakningen var helt i top, men vi måtte indrømme, at evnerne ikke helt stod mål med gejsten. Resultatet blev, at vi i de 3 år, vi spillede 11-mands fodbold kun vandt én kamp, idet vor modstander ikke mødte op. Retfærdigvis skal dog siges, at vi hvert år spillede 4-6 kampe uafgjort og vi tabte de fleste kamp med små marginaler. Så alt i alt holdt vi æren i behold, siger Erik.

Det begyndte at knibe med at have spillere; gode råd var dyre. Erik husker, at han tilbage i 1986/87, sammen med sin kone, var på kursus i København og boede i Albertslund i en af mange boligblokke. Disse boligblokke hørte under forskellige boligforeninger, som afviklede fodboldturneringer mod hinanden.

Denne type turneringer, nemlig 7-mands turneringer, var helt ukendte her i Jylland. Erik fortæller, at han efter at have talt med flere andre klubber, startede en 7-mands turnering, som Herslev stod som arrangører af. Der var 5 hold i turneringen til at begynde med og aldersgrænsen for at deltage var, at man skulle være fyldt 40 år.

Vi spillede på tværs af 11-mandsbanen således, at der blev to spillebaner og vi kunne derfor spilles 2 kampe samtidig. Vi spillede to kampe à 20 minutter på den ene bane, hvorefter vi skiftede bane og spillede den 3’die kamp på også 20 min. på den anden bane. Det blev således til en times god og effektiv motion.

Erik fortæller, at turneringen blev en kæmpe succes og år for år kom der flere og flere hold med; da vi nåede op på 17 hold, blev det for stor en bid for ”lille Herslev” og vi overlod turneringen til VAGI.

For at gøre turnering, der både blev afholdt og arrangeret af Herslev Oldboys, mere attraktiv, blev der i forbindelse med afslutningen, der altid afholdtes i Herslev, arrangeret fælles spisning i Forsamlingshuset. Her havde Lars og Katte (Katharina) Germansen lavet Oldboys afdelingens egen menu, som blev uhyre populær blandt spillerne.

Menuen bestod af: Kylling med pastaskruer samt varm vindruesovs. Det var virkeligt noget man så frem til. Også her blev succesen for stor; vi kunne simpelthen ikke rumme så mange i Forsamlingshuset – sidste gang var vi ca. 120 spisende, fortæller Erik.

 

Bander - motorikbanen

I 1994 begyndte Erik Bangsgaard sammen med Jan Bech og Erik Olsen arbejdet med at opsætte en bande omkring den ene af håndboldbanerne ved skolen. Erik fortæller, at det var en virkelig glæde at se den store opbakning af arbejdende spillere ved opsætningen af banderne.

Da der efterhånden var blevet flere spillere, der havde passeret sin 50-års fødselsdag, blev der dannet et hold spillere for aldersgruppen 50 år og ældre. Der blev lavet en lokal turnering, hvor Herslev deltog sammen med naboklubberne. Turneringen blev henlagt til denne nye bane, som i folkemunde fik navnet ”motorikbanen”. Der blev fra dette år spillet med 6 mand på banen ad gangen, med en fast målmand. Der blev opsat 7-mands mål.

I begyndelsen var der 5 hold fra naboklubberne, der dystede sammen med Herslev. Turneringen var og er stadigvæk i Herslevs eget regi og al tilmelding gik og går stadigvæk gennem Herslev Idrætsforening Oldboys. Der spilles altid på ”motorikbanen” i Herslev. Populært blev og bliver sommerturneringen kaldt for ”bedstefarfodbold”. Den bliver også kaldt ”fodbold for alle”.

Samtidig med, at 6-mands sommerturneringen på motorikbanen blev afviklet, fortsatte spillerne mellem 40 og 50 år med at spille i 7-mandsturneringen under VAGI i nogle år endnu. På grund af dalende tilgang af spillere i denne aldersgruppe, måtte vi for en del år siden melde os ud af VAGI’s turnering.

De gamle bander blev efterhånden ramt af ælde og blev udskiftet i 2016. De nye bander er lavet af brædder, hvorimod de gamle var lavet af plader. Ligesom ved opsætningen af banderne i 1994, var der stor opbakning af spillerne fra både Herslev og nu også Taulov med i arbejdet med at lave de nye bander.

Indendørsturneringer

Ifølge Idrætsforeningens blad ”Nyt fra Idrætsforeningen” fra november 1992, er vi i gang med en lukket indendørsturnering, som spilles første gang i oktober 1992. ( ”Nyt fra Idrætsforeningen” udkom første gang i juli 1989.)

Det var Erik Bangsgaard sammen med Kurt Grønnebæk fra Gauerslund, som fik stablet en indendørsturner-ing på benene. Dette spil foregik en gang i hver af månederne november, december, januar og februar i nogle år. Den første tid spillede vi i Smidstrup-hallen og senere i Gauerslund-hallen. Den sidste indendørsturnering af denne art blev afviklet i 2005.

Der blev altid spillet den første søndag i måneden med start kl. 12. De sidste kampe sluttede ved 19-tiden. Det begyndte i det små, men efterhånden var vi oppe 21 deltagende hold til turneringen. Spillerne skulle være fyldt 40 år for at kunne deltage. Med 21 deltagende hold blev turneringen af praktiske grunde i nogle år delt op i to dele, hvor spillere mellem 40 og 50 år deltog i en turnering, hvor der var ”3 puljer” med op- og nedrykning. Der var ”sort dommer” på.  Der skulle være 4 mand på banen ad gangen og der skulle altid være en spiller på modstanderens halvdel.  Der var fri udskiftning. Vi havde et hold med i denne turnering.

Spillerne på 50 år og ældre deltog i en turnering med ”en pulje”, der blev afviklet umiddelbart i forlængelse af de yngres turnering. Her skulle der være 5 mand på banen ad gangen og spillerne kunne bevæge sig overalt. Der var også fri udskiftning her. Da der kun var ”en pulje”, blev der kun spillet om holdets ære og placering i puljen. Vi havde et hold med i denne turnering. Begge haller var håndboldhaller. I forbindelse med fodboldturneringen blev der altid sat bander op om banen.

Landerupgaardhallen

Vinteren 1989/90 begyndte Oldboys at spille/træne indendørs i Landerupgaardhallen. Efter orkanen i december 1999 blev hallen raceret og vi spillede derefter i 2 år i PBI-hallen i Pjedsted. Efter de 2 år vendte vi tilbage til Landerupgaardhallen,  Det blev i efteråret 2018 slut med at spille indendørs fodbold i Landerupgaardhallen efter, at den af Kolding Kommune blev solgt til private, der stillede nogle betingelser for Herslev Idrætsforening; betingelser som Idrtætsforeningen ikke kunne honorere. Fra oktober 2018 spiller Oldboys derfor indendørs i Elbohallen i Taulov.