Højrupvej 153, Herslev 7000 Fredericia
HIF Historie

 

Dannelsen af Herslev Idrætsforening

I 1868 blev der oprettet en Skytteforening i Herslev. I 1890 bygger Skytteforeninget et Øvelseshus i Herslev, det nuværende Forsamlingshus.

 

           

Dette øvelseshus er fra Ryslinge                       Skytteforeningen har øvelser i huset

I 1890 blev der bygget et Øvelses- og forsamlingshus i Herslev. Huset lignede øvelseshuset i Ryslinge, men øvelseshuset i Herslev havde 5 vinduer i hver side. (1-fags vinduer i "dannebrogsstil")

 

I ”bunden” af billedet nedenfor ses forhænget foran scenen -  på nordvæggen af huset. Dengang huset blev bygget, var der ribber på nordvæggen til brug for gymnastikken. For at få plads til en sene, blev huset senere forlænget i den ende, hvor ribberne var.

 

 

 

 

 

 

 

Dette billede er fra Herslev Forsamlingshus’ hjemmeside og viser salen i dag 

Skytteforeningen opretter i 1903 en Gymnastikforening. I 1926 oprettes en Ringriderforening i Herslev. I 1927 blev Ringriderforeningen lagt sammen med Gymnastikforeningen. Denne forening betragter vi som begyndelsen til Herslev Idrætsforening. Skytteforeningen fortsatte som en selvstændig forening. I 1942 blev Skytteforeningen imidlertid sammenlagt med Gymnastik- og Ringriderforeningen (Idrætsforeningen). Navnet på den nye sammenlagde forening blev: Herslev Skytte- Gymnastik og Idrætsforening (HSG&I).    I 2014 ændredes foreningens navn til: Herslev Idrætsforening (HIF).

 

Klubhus

Idrætsforeningen fik eget klubhus i 1984, da der blev købt 2 skolepavillioner af Fredericia Kommune. Pavillonerne blev placeret på skolens område, tæt ved 11-mands fodboldbanen. Da Kommunen lukkede Herslev Centralskole efter sommerferien i 2012, fik Idrætsforeningen stadigvæk lov til at bruge skolens omklædningsrum samt fodboldbanerne.